Změna údajů ke smlouvě

V případě změny Vašich osobních údajů (tj. adresa, telefonní spojení aj.) musí být nové údaje nahlášeny formou níže uvedeného formuláře. Vyplněný a podepsaný formulář včetně případných dokladů potvrzujících Vámi hlášenou změnu prosím zašlete elektronicky na adresu info@leasingcs.cz nebo poštou na adresu sídla společnosti Leasing České spořitelny, a.s., Budějovická 1912/64b, 140 00 Praha 4.